Quảng cáo video youtube

Video của bạn sẽ xuất hiện trên các website và youtube có thương hiệu uy tín, lượng traffic cao, những đánh giá tốt trên trang sẽ tạo sự uy tín và động lực thúc đẩy người dùng tiến đến hành động mua sản phẩm cao hơn

Dành cho

Doanh nghiệp mới muốn phát triển thương hiệu
Doanh nghiệp muốn tạo ưu thế hơn đối thủ cạnh tranh
Doanh nghiệp muốn tiếp cận nhiều khách hàng

Giải quyết bài toán

Tăng độ phủ sóng thương hiệu
Khách hàng chủ động liên hệ hợp tác
Tạo sự uy tín và chuyên nghiệp với khách hàng

Xây dựng kênh Youtube

Giúp doanh nghiệp phát triển thương hiệu và tạo sự uy tín thông qua hệ thống website uy tín với chi phí ưu đãi nhất.

Tăng trưởng kênh

Giúp doanh nghiệp tăng độ phủ sóng thương hiệu và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua hệ thống website uy tín với chi phí ưu đãi nhất.

Video marketing toàn diện

Giúp doanh nghiệp thể hiện sự chuyên nghiệp và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua hệ thống website uy tín với chi phí ưu đãi nhất.

Giải pháp giải quyết bài toán

cho bất kỳ doanh nghiệp nào

Xây dựng kênh

Tư vấn định hướng và lên kế hoạch content

Video marketing

Xây dựng tiktok, video facebook, tăng trưởng krrnh

Tăng trưởng kênh

Tương tác, kéo kênh chéo, đảm bảo 20.000 view

Đồng hành trọn đời

Hỗ trợ toàn bộ giúp bạn phát triển thương hiệu.

Scroll to Top